Vývoj insolvencí v Evropě Hospodářský růst v Evropě ještě zesílil

Hospodářský růst v Evropě v roce 2017 ještě zesílil. V důsledku zotavení evropských ekonomik počet insolvencí dále klesal. V západní Evropě (15 zemí EU + Norsko a Švýcarsko) byl v meziročním srovnání 2017/2016 zaznamenán pokles insolvencí u cca. 7.200 podnikatelských subjektů (o 4,2 procenta). Celkem bylo zaregistrováno 164.181 firemních insolvencí (2016: 171.413). To je nejnižší stav od roku 2008. Také ve střední a východní Evropě se počet insolvencí v roce 2017 snížil. V porovnání s předchozím rokem se jednalo o pokles o 12,8 procent na celkem 86.879 případů (2016: 99.629).