FAQ

Vyplněním online formuláře, telefonem nebo zasláním offline objednávky, kterou nám můžete poslat e-mailem. V telefonické nebo offline objednávce je třeba firmu co nejpřesněji specifikovat, nejlépe uvedením IČ. Při online objednávce vybíráte firmu přímo z naší databáze.

Ceny hospodářských informací závisí na termínu dodání hospodářské informace a na zemi, z které objednaná firma pochází. Klienti Creditreform mají cenu stanovenou i v závislosti na předpokládaném čerpání bodů. Cenovou nabídku Vám připravíme na požádání.

Termín inkaso pohledávek je obecně používán pro inkasování pohledávek třetí strany.Třetí stranou se rozumí věřitel, který pohledávky nevymáhá sám, ale pro tuto činnost si najímá inkasní agenturu. Crefoport s.r.o. se specializuje na správu pohledávek – tedy na realizaci rychlých a efektivních postupů tak, aby pohledávky věřitelů byly uhrazeny mimosoudní cestou v co nejkratším termínu. U laické veřejnosti je činnost inkasních agentur označována jako „vymáhání dluhů“, avšak tento pojem má negativní a pejorativní nádech a zejména neobsahuje všechny činnosti inkasní agentury.

Neexistují země, ze kterých Crefoport s.r.o. neposkytuje hospodářské informace o firmách. Pokud se jedná o destinaci, kde není kancelář, dodají report v obvyklé struktuře smluvní kanceláře.

V první řadě musí věřitel s inkasní agenturou uzavřít smluvní vztah (Smlouva o spolupráci, Příkazní smlouva, Objednávka služeb apod.). Dále jsou zapotřebí zejména: popis původu pohledávky (faktura, nájemné apod.), data o dlužníkovi, výše a splatnost pohledávky.

Crefoport se specializuje na služby firmám, proto nabízíme inkaso i jednotlivých pohledávek pro firemní zákazníky. Služby pro segment C2C (např. půjčky mezi fyzickými osobami apod.) neprovádíme

Pro zahájení inkasního řízení musí být splněny následující podmínky:

Pohledávka musí být splatná. To znamená, že dohodnutá lhůta splatnosti byla překročena.
Dlužník musí být v prodlení a byl informován o tom, že jeho závazek je v prodlení.
Pohledávka nesmí být sporná. Crefoport s.r.o. přebírá k inkasnímu řízení pouze takové pohledávky, které nebyly věrohodně zpochybněny. Například nesmí být předem známo, že dlužník reklamoval vadu díla či dodávky již předáním pohledávky k inkasu.

Crefoport s.r.o. je řádným členem Asociace inkasních agentur České republiky a v postupech vůči dlužníkům i věřitelům je vázán platným etickým kodexem (viz http://www.aiacz.cz/pravidla-a-stanovy/eticky-kodex/)

Takové pohledávky, o nichž probíhá soudní řízení nebo je má ve správě exekutor, Crefoport s.r.o. k inkasu nepřebírá. Crefoport s.r.o. může převzít za speciálních podmínek ty pohledávky, na které existuje „titul“ (pravomocné soudní rozhodnutí) a nebo prošly neúspěšným exekučním procesem.

Přístup do databáze je možný pouze pro klienty. Každý klient obdrží heslo, na jehož základě má do databáze CrefoPort online přístup kdykoli a odkudkoli. Heslo může mít i více pracovníků z jedné společnosti.