Hospodářské informace

Mít plány je dobré, ale ještě lepší je bezpečně je uskutečnit…

Chcete si udělat představu o ekonomické situaci Vašeho obchodního partnera?

Chcete zvýšit kreditní limity Vašich odběratelů?

Zvažujete, zda s nabídkou oslovit neznámou společnost?

Pokud ano, využijte naše hospodářské informace. V rozsahu a jazyce, jaký si vyberete, Vám dodáme komplexní a aktuální údaje o společnosti, včetně účetních výkazů, finančních ukazatelů, hodnocení a mezinárodního scóringu. Všechna data budete mít k dispozici online a to nejen o českých firmách, ale i o firmách z ostatních zemí Evropy.

Analýzu tržního potenciálu či solventnost firmy posoudíte snadno a rychle některým z našich online produktů: e-Report, e-Compact, e-Score nebo e-Check. Produkty Crefoport uspokojí veškeré Vaše požadavky. Podle výše hodnoty obchodního případu a počtu odběratelů si vybere typ produktu tak, aby Vaše nákladové zatížení bylo minimální.

Struktura hospodářských informací je totožná ve všech zemích.

Zadání objednávky