Monitoring

Prevence před problematickými firmami

Chcete mít pod kontrolou negativní a pozitivní změny u Vašich obchodních partnerů? Denně pro Vás sledujeme jednotlivá portfolia nebo Vám každý týden v rámci služby monitoring dodáme všechny aktuální negativní události.

Denní monitoring portfolií

Spolehlivý systém společnosti Crefoport s.r.o. Vám umožní sledování rizik a všech důležitých změn u portfolia Vašich obchodních partnerů formou denních oznámení přímo do Vaší emailové schránky. Monitoring se týká českých ekonomických subjektů a podnikatelských subjektů z vybraných evropských zemí.

Události které sledujeme:

  • záznamy v Insolvenčním rejstříku pro právnické osoby i živnostníky (insolvenční návrhy, moratoria, úpadky, konkurzy, reorganizace, zamítnutí insolvenčního návrhu, odmítnutí insolvenčního návrhu, zastavení řízení)
  • události nespolehlivých plátců a osob
  • změny ve Veřejném rejstříku: změny názvu firmy, právní formy, adresy, změny společníků a statutárních orgánů, změny základního kapitálu
  • změny indexu bonity Crefoport (tzn. zlepšení nebo zhoršení skóringového hodnocení firem)
  • zhoršení platební morálky (registry zdravotních pojišťoven, zkušenosti z inkasa pohledávek, další databáze)
  • likvidace firem; výmazy firem z obchodního rejstříku, exekuce a nucené dražby, nespolehliví plátci DPH
  • zveřejnění nových účetních závěrek

V zahraničí se může obchodní situace Vašich partnerů velmi rychle změnit

Nabízíme monitoring společností z řady evropských zemí (Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Litva. Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina). Další země, ze kterých lze monitoring objednávat rychle přibývají.

Jaké typy monitoringu nabízíme? Kontaktujte nás a rádi Vám nabídneme vhodné řešení pro Vaše potřeby.