Transferové ceny

Stále častěji dochází ze strany finančních úřadů ke kontrolám transakcí mezi propojenými osobami v rámci skupiny. Jen v roce 2015 doměřily finanční úřady provádějící kontrolu v této oblasti daň přesahující 100 milionů Kč. Důkazní břemeno leží primárně na straně poplatníka, který je povinen předložit potřebné podklady na výzvu úřadu.

Nová služba Crefoport s.r.o. Vám umožní získat potřebná data a výstupy pro srovnání ekonomických dat subjektů z celé ČR online, přímo v portálu CrefoPort, v modulu Transferové ceny.

 Přínosy pro Vás

  • Včasné řešení problematiky transferových cen minimalizuje budoucí rizika v této oblasti
  • Optimální nastavení transferových cen včetně komplexní dokumentace k této problematice je vhodným nástrojem celkového řešení finanční, daňové i právní pozice celé skupiny a vzájemných vztahů zúčastněných subjektů
  • Prevence odpovědnosti statutárních orgánů
  • Náklady na včasné řešení jsou obvykle zanedbatelné ve srovnání s náklady „ex-post“