Ügyfélfigyelés

Óvja meg magát a problémás ügyfelektől

Minden ügyfél fontos, és egy teljes körű ügyfél-adatbázis jelenti a legnagyobb nyereséget és a legjelentősebb értéket cégüknél.

Ez a kincs, ez az érték – az ügyfél-adatbankot folyamatosan ápolni kell: pontos-e a cím, a kapcsolattartó, elérhetőségek és – különösen fontos – milyen az ügyfele bonitása?

Adja át nekünk az ügyfél-portfolióját – a Céginformáció.hu Monitoring szolgáltatása segítségével folyamatosan frissítjük ügyfélköre adatait és figyeljük bonitásukat:

  • az Ön ügyfél-adatbankjának könnyű online meghatározása és ápolása,
  • a Monitoring kritériumainak individuális kiválasztása és meghatározása,
  • további kiegészítő szolgáltatás az individuális egyszeri hitelvizsgálathoz,
  • az Ön vállalkozására és igényeire szabott Monitoring megoldások

Portfolió monitoring

Korlátlan partnerállomány feltöltésének lehetősége (szállítók, vevők, konkurencia, stb.)

A különböző ügyfélfigyelési események változásainak lehívása

CrefoPort portál lehetővé teszi:

  • Bonitási index változásainak figyelését
  • Új mérlegekről való értesülést
  • Negatív adatok megjelenítését

Csődjegyzék figyelése (magyar vállalkozások minden negatív adatáról hetente lista küldése)

Figyelt állomány kezelése – Nem aktív/törölt/csődben levő vállalkozások tisztítása

Crefoport ügyfélfigyelési rendszer

A CrefoPort ügyfélfigyelési rendszerében három fontos változási mutatót követhet nyomon egy előre meghatározott időintervallumon belül.

  • Fizetőképesség
  • Új mérlegek
  • Negatív események

Ügyfélfigyelési, portfóliófigyelési szempontok

Adósságrendezési eljárás megindítása Cégműködéstől eltiltva
Alapbejegyzés hatályon kívül helyezése. Hivatalbóli törlés megindítása
Cégműködés felfüggesztése Törlési eljárás folytatása
Ideiglenes fizetési haladéki eljárás kezdete Végelszámolási eljárás megindítása
Csődeljárás megindítása Végelszámolási végzés javítása
Csődeljárás meghosszabbítása A bírósági végrehajtás adatai
Csődeljárási végzés javítása A biztosítási intézkedés feladatai
Felszámolási eljárás megindítása A cég tagja (részvényes) vagyoni részesedésének lefoglalása
Egyszerűsített felszám. elj. Kezdete A büntetőjogi intézkedés adatai
Felszámolási eljárás a 21. pgr. (2) Megszűntnek nyilvánítás
Felszámolási ügyek egyesítése Megszűntnek nyilvánítás javítása
Tag kizárása iránti per Törlés elrendelése
Vagyonrendezési eljárás megindítása Végelszámolási eljárás megindítása (egyszerűsített)
Vagyonrendezési eljárási végz. jav. 180 napot meghaladó adótartozás az APEH felé
Megszűnés elhatározása Adótartozás az APEH felé
Társaság megszűnt, törölve Alaptőke csökkenése
Végelszámolással megszűnt Székhelyváltozás
Felszámolással megszűnt Fizetési panaszra utaló adataink keletkeznek
Jogutód nélkül megszűnt Inkasszó eljárás bevezetésére kerül sor
Felelősség visszavonásával megszűnt A cég bonitási indexe jelentős mértékben romlik
Törlési végzés javítása Sajtó, vagy egyéb úton negatív adatai keletkeznek
Törlési eljárás megindítása