Collectora

Collectora

Aktuální stav zpracování Vašich pohledávek můžete kontrolovat prostřednictvím portálu Webinkaso. Přes tuto aplikaci také můžete vyžadovat statistiky, zasílat instrukce, hlásit platby došlé na Váš účet a nebo nám předávat nové dlužníky k vymáhání.

collectora