Online

Online služby

Rychlý on-line přístup k našim produktům

CrefoPort

Prostřednictvím portálu CrefoPort můžete kdykoli získat hospodářské informace o všech aktivních českých společnostech a o společnostech z dalších 21 zemí Evropy. Výstupy z on-line databáze CrefoPort máte k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce. Systém CrefoPort Vám umožňuje i pohodlné zadávání zakázek k vymáhání a inkasu pohledávek.

Pro plynulé fungování aplikace je nezbytná aktuální verze Flash Player nebo software CrefoPort-Standalone.

CrefoPort

Collectora

Aktuální stav zpracování Vašich pohledávek můžete kontrolovat prostřednictvím portálu Webinkaso. Přes tuto aplikaci také můžete vyžadovat statistiky, zasílat instrukce, hlásit platby došlé na Váš účet a nebo nám předávat nové dlužníky k vymáhání.

collectora